مدل سازی سه بعدی شرکت فکور مغناطیس اسپادانا

موضوع پروژه 

مدل سازی سه بعدی شرکت فکور مغناطیس اسپادانا

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت فکور مغناطیس اسپادانا
موضوع پروژه: مدل سازی سه بعدی
خدمات: طراحی سه بعدی، مدلسازی 3D، رندرینگ

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید