تیزر صنعتی سیستم کانوایر ماژولار شرکت فکور مغناطیس اسپادانا

موضوع پروژه 

تیزر صنعتی سیستم کانوایر ماژولار شرکت فکور مغناطیس اسپادانا

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت فکور مغناطیس اسپادانا
موضوع پروژه: تیزر صنعتی سیستم کانوایر ماژولار
خدمات: ساخت تیزر صنعتی

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید