طراحی برند شرکت تولیدی ماسک دیم گارد (ترکیه)

موضوع پروژه 

طراحی برند شرکت تولیدی ماسک دیم گارد (ترکیه)

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت تولیدی ماسک دیم گارد (ترکیه)
موضوع پروژه: طراحی برند، برندینگ
خدمات: طراحی لوگو، طراحی هویت بصری، طراحی و اجرای برندبوک

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید