برندینگ شرکت بین المللی کسب و کار ایرانیان

موضوع پروژه 

برندینگ شرکت بین المللی کسب و کار ایرانیان

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت بین المللی کسب و کار ایرانیان

موضوع پروژه: طراحی برند، برندینگ

خدمات: بازطراحی لوگو، طراحی هویت بصری

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید