اجرای هویت بصری آموزشگاه موسیقی و سینمایی پل

موضوع پروژه 

اجرای هویت بصری آموزشگاه موسیقی و سینمایی پل

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: آموزشگاه موسیقی و سینمایی پل
موضوع پروژه: طراحی برند آموزشگاه پل

خدمات: طراحی لوگو، طراحی پوستر، طراحی و اجرای هویت بصری

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید