تیزر تبلیغاتی معرفی شرکت معدنی فکور مغناطیس اسپادانا(English sub)

موضوع پروژه 

تیزر تبلیغاتی معرفی شرکت معدنی فکور مغناطیس اسپادانا(English sub)

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت فکور مغناطیس اسپادانا

موضوع پروژه: فیلمبرداری رئال برای معرفی شرکت فکور مغناطیس اسپادانا

خدمات: ساخت تیزر صنعتی ، ساخت تیزر تبلیغاتی

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید