طراحی برند شرکت صاسکو موهندسلیک ترکیه

موضوع پروژه 

طراحی برند شرکت صاسکو موهندسلیک ترکیه

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت صاسکو موهندسلیک (ترکیه)

موضوع پروژه: طراحی برند، برندینگ

خدمات: طراحی لوگو، طراحی هویت بصری

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید