طراحی برند شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا
موضوع پروژه: طراحی برند ، ریبرندینگ
خدمات: بازطراحی لوگو، طراحی هویت بصری، طراحی و اجرای برندبوک

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید