طراحی بروشور صنعتی برند آختوبا (شرکت فکور بین الملل تهران)

موضوع پروژه 

طراحی بروشور صنعتی برند آختوبا (شرکت فکور بین الملل تهران)

توضیحات کلی پروژه 

  • . کارفرما: شرکت فکور بین الملل تهران (برند آختوبا)
  • موضوع پروژه: طراحی گرافیک
  • خدمات: طراحی بروشور صنعتی

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید