طراحی بروشور شرکت پرایمتالز

خدمات ارائه شده 

مشتری 

موضوع پروژه 

طراحی بروشور شرکت پرایمتالز

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت پرایمتالز
موضوع پروژه: طراحی بروشور
خدمات: طراحی بروشور صنعتی فلوتاسیون هیبریدی

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید