دریافت مشاوره رایگان: ۰۹۰۳۲۳۴۱۰۰۶

طراحی سایت هفته جهانی کارآفرینی

درباره پروژه

 

طراحی وب سایت ملی هفته جهانی کارآفرینی (GEW) که بزرگترین رویداد هماهنگ با هدف ترویج و ترفیع کارآفرینی در جهان است. این رویداد توسط بنیاد هفته جهانی کارآفرینی و با حمایت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

 

بنیاد هفته جهانی کارآفرینی
به اشتراك گذاري