طراحی لوگو شرکت مهندسی روناک فلزکاران کاوه

موضوع پروژه 

طراحی لوگو شرکت مهندسی روناک فلزکاران کاوه

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت مهندسی روناک فلزکاران کاوه

موضوع پروژه: طراحی برند، برندینگ

خدمات: طراحی لوگو، طراحی هویت بصری

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید