طراحی محصول برند تاپ (شرکت تولیدی پاک نام)

موضوع پروژه 

طراحی محصول برند تاپ (شرکت تولیدی پاک نام)

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت تولیدی پاک نام

موضوع پروژه: مدل سازی سه بعدی

خدمات: طراحی مدل سه بعدی، طراحی گرافیک، طراحی محصول

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید