طراحی و اجرای هویت بصری شرکت مالنتو ترکیه

موضوع پروژه 

طراحی و اجرای هویت بصری شرکت مالنتو ترکیه

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت آراد گستر مهر اسپادانا
موضوع پروژه: طراحی برند، برندینگ
خدمات: طراحی لوگو، طراحی و اجرای هویت بصری

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید