طراحی پرزنتیشن سازمانی شرکت فکور بین الملل تهران (فیتکو)

موضوع پروژه 

طراحی پرزنتیشن سازمانی شرکت فکور بین الملل تهران (فیتکو)

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت فکور بین الملل تهران (فیتکو)

موضوع پروژه: طراحی گرافیک

خدمات: طراحی پرزنتیشن سازمانی، تولید محتوا

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید