طراحی پوستر برند آختوبا (شرکت فکور بین الملل تهران)

موضوع پروژه 

طراحی پوستر برند آختوبا (شرکت فکور بین الملل تهران)

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت فکور بین الملل تهران (برند آختوبا)

موضوع پروژه: طراحی گرافیک

خدمات: طراحی پوستر، طراحی استند تبلیغاتی

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید