طراحی پوستر شرکت فکور مغناطیس اسپادانا

موضوع پروژه 

طراحی پوستر شرکت فکور مغناطیس اسپادانا

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: همایش رونمایی از بزرگترین سنگ شکن ساخت ایران
موضوع پروژه:طراحی برند
خدمات: طراحی لوگو، طراحی پوستر، طراحی هویت بصری

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید