طراحی کاتالوگ شرکت سیکا پارسیان

طراحی کاتالوگ شرکت سیکا پارسیان

خدمات ارائه شده 

موضوع پروژه 

طراحی کاتالوگ شرکت سیکا پارسیان

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت سیکا پارسیان
موضوع پروژه: طراحی کاتالوگ صنعتی
خدمات: محتواسازی، طراحی کاتالوگ

شرکت سیکا پارسیان، مجموعه‌ای فعال در زمینه مواد و محصولات شیمیایی و تولید و توسعه سیستم‌ها و محصولات در بخش‌های لرزه‌گیری، سیستم‌های تقویت‌کننده و محافظت‌کننده‌های ساختمان و صنعت می باشد. می‌توان اشاره کرد که سیکا پارسیان در ۱۰۰ کشور دنیا دارای شرکت های تابعه و بیش از ۳۰۰ کارخانه تولیدی می باشد.

برای یک شرکت صنعتی با تعاملات بین‌المللی درج این همکاری‌ها در کاتالوگ شرکت اهمیت بسیاری دارد. این اقدام به شرح دادن توانایی‌ها و قابلیت‌های شرکت در زمینه همکاری با کشورهای دیگر کمک می‌کند. این همکاری‌ها می‌توانند شامل ارتباطات تجاری، تبادل فناوری و یا توسعه بازارهای جدید باشند.
اولاً، درج همکاری‌های بین‌المللی در کاتالوگ به شرکت اعتبار و اعتماد مخاطبان کمک می‌کند. این گونه همکاری‌‌ها با شرکت‌های بین‌المللی نشان دهنده قابلیت و حضور جهانی شرکت است و برای مشتریان پتانسیل همکاری در سطح بین‌المللی را بیان می‌کند.

همچنین، درج همکاری‌های بین‌المللی در کاتالوگ به عنوان یک عامل تبلیغاتی بسیار قوی عمل می‌کند. این اقدام می‌تواند به تبلیغ و توسعه بازار در کشورهای مختلف کمک کند و از طریق ارتباطات بین‌المللی بازارهای جدید را معرفی کند.

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید