طراحی مدل سه بعدی شرکت تولیدی پاک نام (تاپ)

موضوع پروژه 

طراحی مدل سه بعدی شرکت تولیدی پاک نام (تاپ)

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت تولیدی پاک نام (تاپ)
موضوع پروژه: مدل سازی سه بعدی
خدمات: طراحی مدل سه بعدی، طراحی گرافیک، رندرینگ

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید