طراحی گرافیک شرکت معدنی فکور مغناطیس اسپادانا

موضوع پروژه 

طراحی گرافیک شرکت معدنی فکور مغناطیس اسپادانا

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت فکور مغناطیس اسپادانا
موضوع پروژه: رپرتاژ آگهی
خدمات: طراحی گرافیک، عکاسی صنعتی، تولید محتوا

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید