پروژه هویت بصری شرکت مهندسی صاسکو

موضوع پروژه 

پروژه هویت بصری شرکت مهندسی صاسکو

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت پارس پویا کانی آذین
موضوع پروژه: طراحی برند، برندینگ
خدمات: طراحی لوگو، طراحی هویت بصری

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید