پروژه اجرای کاتالوگ صنعتی شرکت مهندسی تاپکو

موضوع پروژه 

پروژه اجرای کاتالوگ صنعتی شرکت مهندسی تاپکو

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت توان آوران پارس آوا (تاپکو)
موضوع پروژه: طراحی کاتالوگ
خدمات: طراحی لوگو، طراحی و اجرای کاتالوگ صنعتی، طراحی گرافیک

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید