طراحی گیف مناسبتی کریسمس شرکت فکور مغناطیس

طراحی گیف مناسبتی کریسمس شرکت فکور مغناطیس

موضوع پروژه 

طراحی گیف مناسبتی کریسمس شرکت فکور مغناطیس

توضیحات کلی پروژه 

کارفرما: شرکت فکور مغناطیس
موضوع پروژه:طراحی گیف مناسبتی
خدمات: طراحی کاتالوگ صنعتی، طراحی گرافیک

ارسال این نمونه کار به

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

برای شروع همکاری آماده اید؟

سوال دارید؟

اطلاعات و توضیحات بیشتری نیاز دارید؟

با ما در تماس باشید

با ما در تماس باشید