مجله تبلیغات

مجله تبلیغات یک نشریه دیجیتال است که در آژانس تبلیغاتی پالادیوم منتشر می شود و حوزه های بازاریابی تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ را تحت پوشش دارد.